Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ thực hành

NLP Practitioner

Chi tiết

Chương trình huấn luyện

Cha mẹ thấu cảm

Chi tiết

Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ Master

NLP Master Practitioner

Chi tiết

Khóa học

Kỹ năng làm cha mẹ, đặc biệt ở giai đoạn các con bước vào độ tuổi vị thành niên, bắt đầu tạo dựng và định hướng cuộc sống, rất cần thiết trong quá trình đồng hành cùng con trưởng thành.
Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ Master
Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ thực hành

TIN TỨC & SỰ KIỆN

13/04/2021
10-11/04/2021
12/04/2021
Hội thảo 4-9/04/2021
10/04/2021
Happy Birthday to HBN Global 09/04/2021

Đối tác