Liên Hệ: +(84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy

NLP Practitioner

Chi tiết

Chương trình huấn luyện

Cha mẹ thấu cảm

Chi tiết

Khóa học

Kỹ năng làm cha mẹ, đặc biệt ở giai đoạn các con bước vào độ tuổi vị thành niên, bắt đầu tạo dựng và định hướng cuộc sống, rất cần thiết trong quá trình đồng hành cùng con trưởng thành.
Nhà Thực Hành Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy Nguyên Bản

TIN TỨC & SỰ KIỆN

26/05/2020
Khai giảng: 30/05/2020.
11/05/2020
Thời gian: 14-28/5/2020 (19h-22h các tối thứ Hai và thứ Năm trong 2.5 tuần)

Đối tác