Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

FACTORY TOUR

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU

Global Shaper
Coaching Programe

Chi tiết

Khóa học

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU
Khai mở hiểu biết đến với lớp học sinh lứa tuổi từ 8 đến 12.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

25/04/2021
Khai giảng: 24/04/2021. Thời lượng: 8 ngày
24/04/2021
Khai giảng: 24/04/2021. Thời lượng: 8 ngày
13/04/2021
10-11/04/2021
12/04/2021
Hội thảo 4-9/04/2021

Đối tác