Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

FACTORY TOUR

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU

Global Shaper
Coaching Programe

Chi tiết

Khóa học

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU
Khai mở hiểu biết đến với lớp học sinh lứa tuổi từ 8 đến 12.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

22/12/2020
6 ngày: 27-28/02 & 01/03/2021; 06-08/03/2021
22/12/2020
Silencio's event (GSCP005) 13h30 - 17h30 Chủ nhật (27/12/2020) tại The Manor Central Park, HN
05/11/2020
𝐅.𝐋.𝐘 là dự án của các bạn học sinh GSCP khóa 5
05/11/2020
'TOTE cho môi trường' là một dự án của các bạn học sinh GSCP khóa 5

Đối tác