Liên Hệ: +(84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

FACTORY TOUR

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU

Global Shaper
Coaching Programe

Chi tiết

Khóa học

Khai mở hiểu biết đến với lớp học sinh lứa tuổi từ 8 đến 12.
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẾ HỆ KIẾN TẠO ĐỊA CẦU

TIN TỨC & SỰ KIỆN

26/05/2020
Khai giảng: 30/05/2020.
11/05/2020
Thời gian: 14-28/5/2020 (19h-22h các tối thứ Hai và thứ Năm trong 2.5 tuần)

Đối tác