Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Founder/BOD Member

Có hơn 8 năm kinh nghiệm học tập, ứng dụng và vận hành các phương pháp đào tạo: đào tạo truyền thống, đào tạo gia tốc, đào tạo chuyển hoá.

Đã qua nhiều lớp đào tạo chuyên sâu của: PACE, FSB, PTI, FMIT,  NLP và Business Coaching (American Board for NLP). 

Có kết nối sâu rộng với nhiều nhân sự cấp cao của các tập đoàn. Đưa nhân sự cấp cao vào trong HĐQT của các công ty đại chúng, các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Từng Quản trị và điều hành Mạng xã hội codongnho.vn.

Giảng viên đào tạo kỹ năng mềm cho các tập đoàn, doanh nghiệp và trường học chuyên sâu vào kỹ năng làm việc nhóm và thách thức lãnh đạo.