Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Trainer/Coach

Cử nhân Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội 1993 (tiếng Nga), Đại học mở HN 1994 (tiếng Anh), Đại học Quản trị Kinh doanh (2009).

Đã qua nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp, thương thuyết và dịch vụ khách hàng (Golden Key); NLP và Business Coaching (American Board of NLP).

Giảng viên đào tạo các chương trình đào tạo cho các tập đoàn lớn và các trường học, chuyên sâu vào kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thách thức lãnh đạo.