Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Trainer/Coach

12 năm phụ trách đào tạo về quản lý tài chính cho các tổ chức phi chính phủ, công ty tư nhân Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Vietnet, Công ty TNHH Ecolife, Công ty TNHH hỗ trợ phát triển xanh HTV, Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh Greenhub, Trung tâm sống và học tập vì cộng đồng và môi trường Live&Learn) (2008-2019).

Đồng sáng lập và Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh. Có kinh nghiệm điều phối, thiết kế và triển khai thực hiện các dự án phát triển được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế: USAID, UNDP, IUCN, .. (2016-2019).

Đã qua các khoá đào tạo về Tư duy hệ thống (LIN đào tạo), chuỗi đào tạo quản lý cho tổ chức phi chính phủ bao gồm 7 khoá: Lập kế hoạch Chiến lược và Quản trị, Quản lý con người và lãnh đạo, Thiết kế và quản lý dự án, Quản lý nhân sự, Quản lý tài chính, Đánh giá và giám sát tổ chức, Gây quỹ và quan hệ đối ngoại (MDF). NLP và Business Coaching (American Board of NLP).

Giảng viên đào tạo kỹ năng mềm cho các tập đoàn, công ty và trường học, chuyên sâu vào kỹ năng tổ chức và thách thức lãnh đạo.