Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Trainer/Coach

15 năm kinh nghiệm đào tạo nghiệp vụ phục vụ hành khách và dịch vụ kỹ thuật mặt đất cho Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Petrol Vietnam.

Có nhiều kinh nghiệm tư vấn phát triển doanh nghiệp. Giám đốc Phát triển Dự án của Red Sun Group. Giám đốc Điều hành Lao Red Sun Ltd. Giảng viên đào tạo kỹ năng cho các doanh nghiệp tại IOGT, chuyên sâu về kỹ năng làm việc nhóm và thách thức lãnh đạo.

Đã qua đào tạo về kỹ năng Đào tạo Giảng viên TOT (PACE) và kỹ năng quản lý con người (Dale Carnegie). NLP và Business Coaching (American Board for NLP).