Liên Hệ: (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Trainer/Coach

Thạc sỹ Quản lý giáo dục Học viện quản lý giáo dục.

 

Đồng sáng lập dự án DSL Dreamhouse – đơn vị tiên phong ở Hà Nội về mô hình Co-living, kiến tạo không gian sống tích cực dành cho những người trẻ.

 

Đào tạo viên tại trung tâm YMTC trực thuộc tổ chức IOGT quốc tế, huấn luyện các chương trình làm việc nhóm và thách thức lãnh đạo qua trải nghiệm cho khối các doanh nghiệp và khối trường học.

 

Điều phối viên các chương trình giáo dục giá trị nhân văn, phòng chống chất kích thích cho học sinh khối phổ thông và sinh viên tại tổ chức IOGT – VN.