Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Coach/Trainer

Thạc sĩ Giáo dục học,  Đại học Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), tại Reggio Emilia - Italy

Hiện là giảng viên chính trong các chương trình đào tạo của HBN. 

Sáng lập Hội Ca sĩ Tự do Việt Nam, Sáng lập cộng đồng tâm lý - huyền học Thương quán, đồng sáng lập công ty cổ phần giáo dục Viettera, tác giả phương pháp giảng dạy cảm thụ âm nhạc UNISEN, tác giả lý thuyết phát triển cân bằng (dành cho trẻ từ 1,5 đến 15 tuổi) TriVi, tác giả bộ công cụ quan trắc đồng tử mắt xác định tính cách thông qua AI.

Đã từng tham gia đào tạo, thiết kế chương trình giảng dạy các giáo viên tâm lý, giáo viên thanh nhạc cho các trường mầm non, trung tâm giáo dục quốc tế như trường THCS & THPT Lawrence S. Ting, Mầm non Xitrum Kingdom, Mầm non Dream House, Young Hit Young Beat Academy. Life coach trực tiếp cho các học sinh về tâm lý, sự phát triển cân bằng.

Với hệ thống lý luận, tư duy sâu và nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, quan sát tâm lý con người, anh Minh Nhựt không chỉ đóng vai trò đề ra các phương pháp đánh giá, huấn luyện học viên theo hướng thuận tự nhiên, mà còn giúp cung cấp góc nhìn khoa học về học viên. Để mỗi phụ huynh, giáo viên có thể dễ dàng lựa chọn cách nói chuyện, tiếp cận với trẻ trên tinh thần thấu hiểu và đồng cảm.