Khai giảng GSCP khóa 4

Khai giảng GSCP khóa 4

Khai giảng: 30/05/2020.

Đọc thêm
Trí tuệ Cảm xúc và Năng lực Lãnh đạo

Trí tuệ Cảm xúc và Năng lực Lãnh đạo

12 CHỈ DẤU CỦA NGƯỜI TRÍ TUỆ CẢM XÚC CAO

Đọc thêm
Chương trình huấn luyện: CHA MẸ THẤU CẢM

Chương trình huấn luyện: CHA MẸ THẤU CẢM

Thời gian: 14-28/5/2020 (19h-22h các tối thứ Hai và thứ Năm trong 2.5 tuần)

Đọc thêm