HBN ký hợp đồng tài trợ cho Silencio Project - GSCP004

HBN ký hợp đồng tài trợ cho Silencio Project - GSCP004

27.08.2020 tại VP HBN Global

Đọc thêm
Chương trình huấn luyện Kỹ năng mềm cho Chuyên gia Đồng hành Địa phương

Chương trình huấn luyện Kỹ năng mềm cho Chuyên gia Đồng hành Địa phương

15-16.08.2020 tại Lào Cai. Đơn vị tổ chức: GreenU

Đọc thêm
Bạn đang nuông chiều hay chăm sóc bản thân?

Bạn đang nuông chiều hay chăm sóc bản thân?

Việc lựa chọn cách nào cũng quan trọng, tuỳ vào thời điểm và trạng thái của bạn.

Đọc thêm