HBN ký hợp đồng tài trợ cho Silencio Project - GSCP004

HBN ký hợp đồng tài trợ cho Silencio Project - GSCP004

27.08.2020 tại VP HBN Global

Đọc thêm
Chương trình huấn luyện Kỹ năng mềm cho Chuyên gia Đồng hành Địa phương

Chương trình huấn luyện Kỹ năng mềm cho Chuyên gia Đồng hành Địa phương

15-16.08.2020 tại Lào Cai. Đơn vị tổ chức: GreenU

Đọc thêm
GSCO004: Pitching - Bảo vệ dự án

GSCO004: Pitching - Bảo vệ dự án

CÁC CHIẾN BINH GSCP MÙA 4 THÀNH CÔNG "ĐÁNH GỤC" DÀN SHARKS.

Đọc thêm