Chung tay Bảo vệ Nguồn nước cùng CECR

Tuần 4-9/04/2021 HBN Global đã tham dự hội thảo và hỗ trợ CECR - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng lập kế hoạch 3 năm cho các dự án phát triển.

Hãy chung tay, cùng lan toả cảm hứng, kêu gọi hành động từ cộng đồng để triển khai các sáng kiến bảo vệ nguồn nước.

 
Chia sẻ tin này:

Tin Tức Khác: