Tuyên ngôn của Cha mẹ Toàn tâm!

Kết thúc Chương trình huấn luyện Cha mẹ Thấu cảm trong niềm vui vì những vỡ oà, những nhận biết, những năng lượng tươi mới khi chính những người cha, người mẹ tìm lại được những cảm xúc của đứa trẻ bên trong mình.

Không có gì đáng quý hơn cho cuộc sống, khi chúng ta cùng tạo dựng và trao truyền những giá trị tốt đẹp này cho con cái chúng ta, chính nhờ việc thực hành và trở thành những điều tốt đẹp đó hàng ngày. Điều đó sẽ tạo cảm hứng để các con thực nhận được những điều tốt đẹp của cha mẹ từ hành động của họ, chứ không phải từ những bài học giáo điều.

Tri ân những chia sẻ chân thành, sự mở lòng và cầu thị học hỏi của các học viên khoá Cha mẹ Thấu cảm.

Chia sẻ tin này:

Tin Tức Khác: