Các giảng viên đến từ đâu?
Cam kết việc làm?
Các ứng viên có cơ hội được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định tại Công ty.

 

Bằng chứng nhận giáo dục và cam kết đào tạo?
Đơn xin ứng tuyển ở đâu?

Bạn có thể cập nhật các vị trí ứng tuyển mới trên website: https://hbn.com.vn/co-hoi-viec-lam