Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Founder/BOD Member

Là nhà đầu tư độc lập vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo. 

Hiện đang sống và làm việc phần lớn thời gian tại TP HN.