Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Founder/BOD Member

Đã có 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và điều hành hoạt động kinh doanh tại các vị trí: Giám đốc kinh doanh công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo SalesWorld, Giám đốc kinh doanh công ty CP Dịch vụ Nhà Mình, Giám đốc điều hành công ty TNHH Dịch vụ & Đào tạo HCCG, Giám đốc điều hành công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Ganes. Tư vấn tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội – MB, quản lý hoạt động kinh doanh hệ thống Anh ngữ trẻ em - Apax English….

C
ó nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh. Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo nội bộ.

Đã qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng dẫn giảng (Diamond Trainer), kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, NLP và Business Coaching.