Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Master Coach/ NLP Trainer

MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus Uni, The Netherland (2001-2003), chương trình đào tạo MBA xếp hạng Top 3 Châu Âu và Top 22 toàn cầu.

Nhà đào tạo NLP Quốc tế do Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) chứng nhận. 

Training Assistant - Montessori Quốc tế cho lứa tuổi 3-6 do Viện Giáo dục Montessori Canada chứng nhận. 

Hiện là người thiết kế các chương trình đào tạo của HBN. Giảng viên chính trong các chương trình đào tạo giảng viên, các khoá huấn luyện cho các tổ chức là khách hàng của HBN. Life coach cho các cá nhân và gia đình. 

Giám đốc Điều hành Trung tâm Huấn luyện YMTC trực thuộc IOGT-Vietnam (2018) 

Sáng lập viên (từ 2003) và Chủ tịch HĐQT của Equest Academy (2007-2010), với sứ mệnh tạo dựng những công dân toàn cầu và chuẩn bị cho thế hệ trẻ hội nhập quốc tế. 

16 năm (2000-2016) kinh nghiệm làm Chuyên gia tư vấn chính sách và nâng cao năng lực cho cán bộ từ các bộ ngành, địa phương trong các chương trình, dự án của tổ chức quốc tế (UNDP, GTZ, Oxfam, SIDA) về các mảng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, an sinh xã hội, phát triển dân tộc thiểu số và giảm nghèo. 

Với trải nghiệm sống, sự bình dị và khả năng thấu cảm của mình, chị Hoàng Nga không chỉ là chuyên gia tâm lý, làm bạn cùng các bạn trẻ vị thành niên, mà còn hỗ trợ các bậc cha mẹ hàn gắn các mối quan hệ trong gia đình đa thế hệ.