Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Master Coach/Trainer

Thạc sỹ Thương mại, Đại học New South Wales của Úc (2000-2001).

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Marketing, Đại Học KTQD Hà Nội (1991-1995). NLP Master Practitioner và Business Coaching (2019).

Hiện là giảng viên chính trong các chương trình đào tạo của HBN. Tư vấn phát triển hệ thống cho các tổ chức phi chính phủ.

Hơn 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính & nhân sự tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ như World Wild Fund for Nature (WWF), ActionAid, Mekong River Commission Secretariat, UNDP, UNODC, EU, British Council.

Đã qua các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và sử dụng nhân tài do British Council và WWF tổ chức. Top 15 cán bộ quản lý cấp cao được chọn vào chương trình đào tạo nhân tài toàn cầu của WWF năm 2015.
Giảng viên đào tạo kỹ năng mềm cho các tập đoàn, doanh nghiệp và trường học tại IOGT (2018), chuyên sâu vào kỹ năng làm việc nhóm và thách thức lãnh đạo.