Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Thông tin thành viên

HBN Founder/Director of Academic Development

16 năm phụ trách đào tạo, nâng cao năng lực cho bộ ngành địa phương và tư vấn chính sách cho các dự án của tổ chức quốc tế (UNDP, GTZ, Oxfam, SIDA) về các mảng phát triển doanh nghiệp, an sinh xã hội và giảm nghèo (2001-2017). Thành viên của mạng lưới cố vấn khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đã qua các chương trình đào tạo quốc tế chuyên sâu về phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế địa phương tại Đức (2006), thiết kế các chương trình chính sách vĩ mô tại Anh, Thuỵ Điển (2015), chương trình đào tạo lãnh đạo chuyên sâu Landmark Education tại Australia (2015-2016), chương trình đào tạo cố vấn khởi nghiệp sáng tạo (2018).  NLP và Business Coaching (American Board for NLP, 2019).

Giám đốc Điều hành trung tâm đào tạo YMTC trực thuộc IOGT và Giảng viên cốt cán của IOGT-VN (2018), chuyên sâu vào kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm và thách thức lãnh đạo.

Sáng lập viên Tổ chức Giáo dục EQuest Academy (2006). Chủ tịch Hội đồng quản trị EQuest Academy  giai đoạn 2007-2010, phát triển quy mô 12 cơ sở trong cả nước.