NLP Master - Làm chủ cuộc sống

NLP Master - Làm chủ cuộc sống

Khai giảng: 24/04/2021. Thời lượng: 8 ngày

Đọc thêm
NLP Master - Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ Master

NLP Master - Huấn luyện NLP thấu cảm cấp độ Master

Khai giảng: 24/04/2021. Thời lượng: 8 ngày

Đọc thêm
LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

10-11/04/2021

Đọc thêm