Liên Hệ: (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 | Email: info@hbn.com.vn

Liên hệ ngay với chúng tôi (024) 6254 8899 - (84) 985 682 430 hoặc Email info@hbn.com.vn

Liên Hệ Ngay

Về HBN

HBN là tổ chức giáo dục tiên phong trong lĩnh vực khai phóng tiềm năng và phát triển nguồn lực con người. HBN đồng hành cùng các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, chia sẻ các giá trị yêu thương, thấu cảm, vì một xã hội phát triển bền vững.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn: HBN Global phấn đấu là công ty dẫn đầu trong đào tạo khai phóng tiềm năng con người.

Sứ mệnh: Chúng tôi muốn giúp các doanh nghiệp phát hiện, khích lệ, và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tài năng làm vốn con người.

Giá trị cốt lõi: Chính trực, Tận tâm, Thấu cảm, Hài hoà và Vui sống.

Ban lãnh đạo

ĐỖ THẾ ĐĂNG

HBN Founder/Chair of BOD/CEO

MBA, WesternTechnology University, Switzerland (2010-2014).

VÕ HOÀNG NGA

HBN Founder/Director of Academic Development

MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus Uni, The Netherland (2001-2003), chương trình đào tạo MBA xếp hạng Top 3 Châu Âu và Top 22 toàn cầu.

NGUYỄN THU MAI

HBN Founder/BOD Member

Thạc sỹ Thương mại, Đại học New South Wales của Úc (2000-2001) Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Marketing, Đại Học KTQD Hà Nội (1991-1995)

ĐẶNG NGUYỄN HỒNG HẠNH

HBN Founder/BOD Member

HOÀNG HỮU CHIẾN

HBN Founder/BOD Member

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên đã trải qua quá trình phát triển bản thân và có chung sứ mệnh hướng tới chia sẻ giá trị với cộng đồng. 

Lê Thanh Hằng

HBN Master Coach/Trainer

Nguyễn Thu Mai

HBN Master Coach/Trainer

Võ Hoàng Nga

HBN Master Coach/ NLP Trainer

Đỗ Thế Đăng

HBN Master Coach/Trainer

Đặng Nguyễn Hồng Hạnh

HBN Master Coach/Trainer

Nguyễn Thanh Vân

HBN Master Coach/Trainer

PhanThị Hiên

HBN Master Coach/Trainer